top of page

Hur fungerar det att köpa en hemsida?

När du tagit det första steget och bokat in ett kostnadsfritt möte med mig. IRL eller digitalt lite beroende på geografiska avstånd. Så händer detta.

Under vårt möte som brukar vara cirka 60 minuter så vill jag veta lite om dig och ditt företag. Dina visioner, din resa som entreprenör. Vi pratar om förväntningar som du har på din hemsida och framförallt vilken riktning din sida ska ha.

 

Behöver du en färdig lösning, eller är ditt behov av den karaktär att vi ska ta fram en skräddarsydd offert?

Efter vårt möte sammanställer jag en behovsanalys utifrån det vi diskuterat och skickar den digitalt till dig. Detta gör jag för att vi båda ska känna ett förtroende och en tillit om att vi pratar "samma" språk.  Din investering är viktig för oss båda.

När jag får ett ok från dig att du vill gå vidare så skickar jag ett avtal/offert till dig med arbetsbeskrivning utifrån din behovsanalys och ett preliminärt startdatum för arbetet.

Om du känner att något inte stämmer så gör vi en revidering.

Hur går vi då vidare? 

 

När du godkänner avtalet/offerten med dess startdatum så skickas det ut en delfaktura på 50% av din totala investering med 10 dagars betalningsvillkor.

 

Denna skall vara Kreatörsbyrån tillhanda innan det utsatta startdatumet. Om allt fortlöper som det ska så påbörjar jag arbetet när betalning inkommit och vår kommunikation kommer att vara mestadels via länk på epost eller messenger.

Hur lång tid det tar att färdigställa din sida beror lite på hur snabbt du kan få fram det material som vi kommer överens om att du ska producera. 

När sidan är färdigställd skickas det resterande beloppet på din investering, det vill säga 50% med 10 dagars betalningsvillkor. När betalning är inkommen till Kreatörsbyrån lanseras din sida. 

Om du har frågor kring detta kontakta mig gärna, eller så pratar vi om det under ditt bokade möte! 

 

pexels-karolina-grabowska-5632364 (1).jpg

Boka min tjänst som VA

Om du är intresserad av att boka mig för Virtuella Assistent tjänster om beskrivs under Lösningar gäller samma upplägg som vid köp av hemsida. 

Vi bokar ett kostnadsfritt möte på cirka 60 minuter .

Under vårt möte så vill jag veta lite om dig och ditt företag. Dina visioner, din resa som entreprenör. Vi pratar om förväntningar som du har på den lösning/tjänst du är intresserad av.

 

Behöver du en färdig lösning eller kanske är behovet av den karaktär att vi ska ta fram en skräddarsydd offert, eller räcker det med punktinsatser där du betalar per arbetad timme?

Efter vårt möte sammanställer jag en behovsanalys utifrån det vi diskuterat och skickar den digitalt till dig. Detta gör jag för att vi båda ska känna ett förtroende och en tillit om att vi pratar "samma" språk.  Din investering är viktig för oss båda.

När jag får ett ok från dig att du vill gå vidare så skickar jag ett avtal/offert till dig med arbetsbeskrivning utifrån din behovsanalys och ett preliminärt startdatum för arbetet.

Om du känner att något inte stämmer så gör vi en revidering.

Hur går vi då vidare? 

 

När du godkänner avtalet/offerten med dess startdatum påbörjar vi vårt samarbete. Beroende på hur ditt upplägg är så faktureras du på lite olika vis:

  • Vid prenumeration (minimum 3 månader) faktureras du i slutet av månaden din avtalade prenumerationsavgift samt eventuell övertid (debiterad per timme 750 kronor ex moms) enligt överenskommelse, betalningsvillkor med 30 dagars betalningsvillkor

  • Vid punktinsatser faktureras du retroaktivt för utfört arbete i antal ( 750 kronor ex moms) arbetade timmar under aktuell månad med 30 dagars betalningsvillkor.

  • Vid en prenumeration är ej använd  tid överflyttningsbar till nästkommande månad utan anses som förbrukad. 

Om du har frågor kring detta kontakta mig gärna, eller så pratar vi om det under ditt bokade möte! 

pexels-karolina-grabowska-5632364 (1).jpg
bottom of page